Free Pascal

Free Pascal

Miễn phí
Free Pascal là một 32-không, 64-và 16-chút chuyên nghiệp Pascal compiler
Người dùng đánh giá
4.3  (52 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.1
Phần mềm này nhận được 6 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   31.4 MB
Free Pascal là một 32-không, 64-và 16-chút chuyên nghiệp Pascal compiler. Nó có thể tiêu nhiều bộ vi xử lý architectures:
Intel x86 (gồm 8086), AMD64/x86-64, PowerPC, PowerPC64, SPARC, ARM, AArch64, MIPS, và JVM. Tiếng cú pháp đã xuất sắc tương thích với TP 7.0 cũng như với phần lớn phiên bản của Delphi (lớp, rtti, có ngoại lệ, ansistrings, widestrings, giao diện).
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng