Free Pascal

Free Pascal 3.0.2

ฟรี
Free Pascal เป็น 32-แล้ 64-และ 16-กัดมืออาชีพ Pascal คอมไพเลอร์นะ
ดาวน์โหลด
คะแนนผู้ใช้
4.3  (52 คะแนน)
คะแนนของคุณ
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
Free Pascal เป็น 32-แล้ 64-และ 16-กัดมืออาชีพ Pascal คอมไพเลอร์นะ มันสามารถเป้าหมายหลายหน่วยประมวลผล name architectures:
ข้อมูล x86(รวมถึง 8086), AMD64/x86-64, PowerPC, PowerPC64, SPARC, ARM, AArch64, MIPS และ JVM น ภาษารูปแบบการสั่งงานได้เยี่ยมที่เข้ากันได้กับกับ TP 7.0 เช่นเดียวกับส่วนรุ่นของ Delphi(เรียน rtti นข้อยกเว้น ansistrings, widestrings, ส่วนเชื่อมต่อ)ย
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ส่วนเสริม